نرم افزار حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد شرکتهای خصوصی
مشخصات نرم افزار حقوق و دستمزد

 • تعریف شرکت یا موسسه به تعداد نامحدود جهت انجام عملیات پردازش حقوق
 • تعریف و انتخاب کدهای کارگاهی مختلف همراه با ردیف پیمان
 • تعریف آیتمهای حقوقی و کسورات با عناوین دلخواه و با نظر و سلیقه شما
 • تعریف یا تغییر کلیه فرمولهای محاسباتی و یا افزودن فرمولهای محاسباتی دلخواه
 • تعریف معافیتهای مالیاتی و جداول مالیاتی به تعداد نامحدود و مطابق با قوانین
 • ثبت اطلاعات پرسنلی و استخدامی به صورت کامل
 • ثبت کامل اطلاعات کارکرد ماهانه و انواع مرخصی های استفاده شده در ماه
 • امکان ورود اطلاعات کارکرد از دستگاههای حضور و غیاب توسط فایلهای اکسل
 • امکان تعیین وضعیت مالیات یا بیمه برای آیتمهای حقوق و جداگانه برای هر پرسنل
 • تعیین آیتمهای مستمر پرسنل و پرداخت اتوماتیک آنها در ماههای بعد
 • تعریف انواع پرداختها با عناوین دلخواه از قبیل پرداختهای بین دوره، پاداشها و غیره
 • امکان ثبت وامهای پرسنل با قابلیت کسر اتوماتیک اقساط در تاریخهای مشخص
 • تهیه فایلهای بیمه و لیست بیمه تامین اجتماعی بصورت اتوماتیک از اطلاعات
 • امکان تهیه دیسکت بیمه و دیسکت مالیات با حداقل حقوق و مزایای مصوب
 • تهیه فایلهای استداندارد بانکی جهت واریز حقوق و مزایای پرسنل به حسابشان
 • تهیه فایلهای الکترونیکی مالیات جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی بصورت اتوماتیک
 • تهیه و تنظیم و چاپ قرارداد قانونی وزارت کار و امور اجتماعی و یا قرارداد دلخواه
 • تسویه حساب با پرسنل در هر زمان و محاسبه اتوماتیک عیدی، سنوات و مرخصی
 • امکان محاسبه مالیات پرسنل بصورت سالانه، ماهانه و یا روزانه بصورت اتوماتیک
 • امکان تهیه انواع گزارشات و لیستهای پرسنلی، استخدامی، کارکرد، حقوق و مزایا
 • امکان طراحی آسان انواع گزارشات و لیستهای دلخواه تا 72 ستون بصورت ویژوال
 • تهیه خلاصه سند حسابداری از اطلاعات حقوق و مزایا جهت ثبت در حسابداری
 • امکان تهیه فایل با فرمت نرم افزار اکسل از کلیه گزارشات و لیستها
 • انتخاب لوگو و یا آرم موسسه شما و استفاده از آن در فیشها و لیستها
 • امکان انتخاب فیشهای حقوقی متنوع و سفارشی با توجه به نیاز شما
 • تعریف کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی آنها به بخشهای مختلف
 • پشتیبان گیری از پایگاه داده و بازگردانی اطلاعات در صورت نیاز


 • اطلاعات پرسنلی
  اطلاعات پرسنلی

  امکان ثبت اطلاعات پرسنلی کارکنان به صورت کامل، اعم از اطلاعات شناسنامه ای و اطلاعات فـــردی با امکان الصاق عکس پرسنل به اطلاعات و استفاده از آن در فیشهای حقوق پرسنل و همچنین ثبت اطلاعات بیمه ای و شماره حساب بانکی پرسنل، دارای قابلیت کنترل خطا و جلوگیری از خطاهای ناخواسته در هنگام ثبت اطلاعات
  اطلاعات استخدامی
  اطلاعات استخدامی

  امکان ثبت اطلاعات استخدامی پرسنل و اطلاعات مربوط به مزد روزانه ، مزد ماهیانه و مزد ساعتی و همچنین امکان انتخاب و اعمال طبقه بندی مشاغل وزارت کار برای پرسنل قراردادی و ثبت اطلاعات کدهای مشاغل سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، همچنین ثبت تاریخ قرارداد و تاریخ شروع به کار و پایان کار و قابلیت دسته بندی کارکنان بر اساس نیازهای شما و تنظیم پرداختهای خاص به دسته های مختلف
  وضعیت کارکرد
  وضعیت کارکرد

  امکان ورود و ثبت اطلاعات کارکرد و انواع مرخصی های پرسنل با قابلیت محاسبه مجموع روزهای کارکرد و مجموع مرخصی های استفاده شده پرسنل در طول سال یا در ماههای دلخواه با امکان ورود اتوماتیک اطلاعات کارکرد از طریق فایلهای تولید شده از دستگاههای حضور و غیاب و یا فایلهای اکسل با سرعت بالا در چند دقیقه به صورت اتوماتیک
  آیتمهای حقوق و مزایا
  آیتمهای حقوق و مزایا

  در این نرم افزار بصورت پیش فرض آیتمهای حقوق و مزایا بصورت کامل وجود دارد ولی این قابلیت برای شما موجود میباشد که آیتمهای حقوق و مزایای پرسنل را بر طبق نیازتان و با عناوین دلخواهتان تعریف و فرمول دهی کنید، لذا هیچگونه آیتم ثابتی در نرم افزار برای آیتمهای حقوق و مزایا وجود ندارد و کلیه آنها در اختیار شما قرار دارد تا تنظیمات مورد نظر خود را بر روی آنها اعمال نمایید. این قابلیت برای آیتمهای کسورات نیز درنظر گرفته شده است و آیتمهای کسورات را نیز میتوانید به دلخواه نام گذاری و یا فرمول دهی کنید. این قابلیت شما را در هیچ سطحی محدود نخواهد کرد و همینطور که در تصویر این قسمت مشاهده میکنید تک تک آیتمها را میتوانید برای بیمه و مالیات و ... بصورت جداگانه تنظیم نمایید، حتی این تنظیمات برای هر پرسنل نیز میتواند متفاوت و به دلخواه شما باشد
  محاسبه حقوق و دستمزد
  محاسبه حقوق و دستمزد

  در این نرم افزار سعی شده است که با استفاده از فرمولهایی که به راحتی توسط شما تعریف میشود کلیه آیتمهای پرداختی و کسورات را محاسبه نمایید. همانطور که در تصویر این بخش مشاهده میکنید، فرمول نویسی در این نرم افزار بسیار آسان بوده و با استفاده از مفاهیم قابل درک برای کاربر طراحی شده است و کاربر برای تعریف فرمول از اسامی آیتمهای حقوق و دستمزد استفاده میکند، به همین دلیل درک آنرا برای کاربر راحت تر کرده و تعریف فرمول را بسیار کاربردی تر نموده است، همچنین تعداد فرمولهای قابل تعریف در این نرم افزار محدودیتی ندارد و به عنوان مثال میتوانید 5 مورد فرمول محاسبه اضافه کاری در نرم افزار تعریف نموده و برای هر پرسنل فرمول دلخواه را برای محاسبه اضافه کاری آن شخص انتخاب نمایید، لذا شما محدود به استفاده از یک نوع فرمول برای تمام پرسنل نخواهید بود
  پرداختها و کسورات حقوق
  پرداختها و کسورات حقوق

 • ثبت اطلاعات کارکرد، حقوق، مزایا، کسورات در آیتمهایی با عناوین دلخواه
 • امکان تعریف انواع پرداخت با عناوین دلخواه از قبیل حقوق و مزایای، پرداختهای بین دوره، پاداش، پرداختهای متفرقه، تسویه حساب و سایر موارد دلخواه تحت هر عنوان
 • امکان استفاده از طرح طبقه بندی مشاغل برای هر پرسنل بصورت جداگانه
 • امکان تعیین آیتمهای مستمر و غیرمستمر برای هر پرسنل بصورت جداگانه
 • امکان ورود اطلاعات آیتمها بصورت روزانه، ماهانه، ساعتی و هفتگی به دلخواه شما
 • امکان انتخاب جدول مالیاتی استاندارد و یا متفاوت برای هر پرسنل بصورت جداگانه
 • امکان انتخاب آیتمهای مشمول بیمه و مشمول مالیات برای پرسنل بصورت جداگانه
 • امکان تعریف فرمول و استفاده از آن برای هر آیتم پرداختی یا کسورات بصورت جداگانه
 • امکان تعریف هرنوع پرداخت دیگر در طی ماه و بین دوره به تعداد دلخواه
 • امکان کسر اقساط وامهای پرسنل بصورت اتوماتیک
 • امکان تسویه و کسر مانده وامها و سایر کسورات اقساطی در هر لحظه
 • امکان انباشت روزهای کارکرد و انواع مرخصی ها و استفاده در هنگام تسویه حساب
 • امکان تعیین سقف هر آیتم پرداختی به جهت جلوگیری از بروز اشتباه یا خطا
 • امکان ورود اطلاعات کارکرد بصورت اتوماتیک از دستگاههای حضور و غیاب یا فایل اکسل
 • امکان تهیه فیش حقوق در انواع مختلف بصورت سیاه و سفید یا رنگی
 • امکان چاپ فیش پرسنل بصورت مرتب شده بر اساس واحدها و ...
 • نمونه فیش حقوقی


  نمونه فیش حقوق
  نمونه فیش حقوق

  نمونه فیش حقوق
  نمونه فیش حقوق
  نمونه فیش حقوق

  در این نرم افزار امکان تهیه انواع فیش حقوقی، فیش پرداختهای متفرقه، فیش عیدی و پاداش و فیش تسویه حساب که در انواع و اندازه های مختلف طراحی شده اند وجود دارد و امکان چاپ فیش حقوق پرسنل بصورت تک تک و یا گروهی امکانپذیر بوده و حتی میتوانید فیشهای حقوقی خود را به ترتیب بخشهای مختلف شرکت یا موسسه خود بصورت مرتب شده چاپ نمایید که این امر تقسیم فیشهای حقوقی بین پرسنل با تعداد زیاد را بسیار آسان خواهد کرد، همچنین امکان چاپ فیشها بصورت سیاه و سفید یا رنگی نیز در نرم افزار وجود دارد. و شما میتوانید لوگو یا آرم موسسه یا شرکت خود را جهت درج در فیشهای حقوق به نرم افزار معرفی کنید. همچنین در کلیه فیشهای صادر شده توسط این نرم افزار امکان درج عکس پرسنلی نیز فراهم شده است
  وام پرسنلی
  وام پرسنلی

  امکان ثبت وامهای اعطاء شده به پرسنل به تعداد نامحدود با قابلیت کسر اتوماتیک اقساط در تاریخهای از قبل تعیین شده و همچنین امکان تعریف انواع کسورات غیر وامی که بصورت اقساط از پرسنل کسر میشوند به تعداد نامحدود با امکان کسر اتوماتیک در سررسید آنها با قابلیت امکان محاسبه مانده وام بصورت اتوماتیک و همچنین امکان کسر اتوماتیک مانده وامها در و تسویه حساب با پرسنل بصورت اتوماتیک
  قرارداد کار

  نمونه قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل
  قرارداد کار
  قرارداد وزارت کار

  امکان ثبت، صدور و چاپ قرارداد و احکام پرسنل بصورت اتوماتیک با توجه به حقوق و مزایای دلخواه به پرسنل و چاپ قرارداد و متمم قرارداد به هر تعداد با فواصل ماهانه دلخواه بصورت اتوماتیک و در قالب استاندارد قانونی و منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی
  تسویه حساب

  نمونه برگ تسویه حساب

  تسویه حساب
  تسویه حساب

  امکان محاسبه و پرداختی عیدی و پاداش سالانه و همچنین تسویه حساب با پرسنل در هر زمان و یا در پایان سال و محاسبه اتوماتیک سنوات، عیدی، ذخیره مرخصی، مازاد مرخصی، و علی الحسابهای دریافتی و سایر موارد مربوط به تسویه حساب به همراه صدور فیش تسویه و برگ تسویه حساب با امکان محاسبه جمع انواع مرخصی های استفاده شده بصورت کاملا اتوماتیک و منطبق با قوانین
  نمونه لیست حقوقی

  نمونه لیست حقوق
  نمونه لیست حقوق

  نمونه لیست حقوقی


  گزارشات حقوق و دستمزداز قابلیتهای مهم این نرم افزار امکان تهیه انواع گزارشهای متنوع میباشد، نرم افزار علاوه بر تهیه انواع گزارشات پیش فرض امکان طراحی گزارش دلخواه را نیز در اختیار کاربر قرار می دهد، به نحوی که شما میتوانید گزارشات دلخواه خود را طراحی و تهیه کنید، این گزارشات از 1 ستون شروع و تا 72 ستون در 4 سطر قابل انتخاب طراحی و تهیه میباشد. قابلیت طراحی گزارش در این نرم افزار بسیار ساده و کاربردی میباشد، همچنین امکان درج جمع هر ستون به دلخواه شما وجود دارد و میتوانید بر روی لیست خود هر نوع فیلتر و مرتب سازی را بر اساس اطلاعات انجام دهید، در این قسمت دست شما باز خواهد بود تا با توجه به نیازتان لیست دلخواهتان را آماده و چاپ نمایید و محدودیتی برای شما وجود نخواهد داشت و کلیه آیتمهای نرم افزار اعم از اطلاعات پرسنلی و پرداختها و کسورات در اختیار شما قرار دارد و میتوانید آیتمهای مورد نظر خود را به راحتی انتخاب نموده و لیست یا گزارش مورد نظرتان را تهیه نمایید. همچنین قابلیت تهیه خروجی از کلیه گزارشات نرم افزار به نرم افزار اکسل فراهم میباشد و شما میتوانید اطلاعات خود را به نرم افزار اکسل انتقال داده و از قابلیتهای بالای اکسل نیز برای تغییر در گزارشات و یا طراحی ظاهری دلخواه و یا انتقال اطلاعات به نرم افزارهای دیگر نیز استفاده کنید
  سند حسابداری حقوق
  سند حسابداری حقوق

  امکان تهیه اتوماتیک خلاصه سند حسابداری از حقوق و مزایای ماهانه برای ثبت در دفاتر حسابداری و یا نرم افزار حسابداری
  حقوق و دستمزد اکسل
  حقوق و دستمزد اکسل

  امکان ثبت وامهای اعطاء شده به پرسنل به تعداد نامحدود با قابلیت کسر اتوماتیک اقساط در تاریخهای از قبل تعیین شده و همچنین امکان تعریف انواع کسورات غیر وامی که بصورت اقساط از پرسنل کسر میشوند به تعداد نامحدود با امکان کسر اتوماتیک در سررسید آنها با قابلیت امکان محاسبه مانده وام بصورت اتوماتیک و همچنین امکان کسر اتوماتیک مانده وامها در و تسویه حساب با پرسنل بصورت اتوماتیک
  بیمه تامین اجتماعی

  نمونه لیست بیمه
  نمونه لیست بیمه

  نمونه فرم خلاصه وضعیت بیمه
  فرم خلاصه وضعیت بیمه
  دیسکت بیمه

  در این نرم افزار کلیه امور بیمه ای پرسنل بصورت اتوماتیک و با توجه به آیتمهای مشمول بیمه آنها تهیه میشود و فقط با فشردن یک کلید لیست بیمه، دیسکت بیمه، و خلاصه وضعیت بیمه تهیه شده و آنرا به کارفرما و یا سازمان بیمه تامین اجتماعی ارسال میکنید، در این قسمت این امکان برای شما وجود دارد که هر پرسنلی را که قصد ارسال بیمه آنرا به لیست بیمه ندارید از لیست خارج کنید، همچنین به جهت جلوگیری از بروز خطا در تهیه دیسکت بیمه که از عمده مشکلات میباشد امکان کنترل دیسکت بیمه برای شناسایی خطاهای احتمالی فراهم میباشد. امکان تعریف انواع کدهای کارگاهی و ردیفهای پیمان بصورت نامحدود از سایر امکانات این بخش میباشد

  تهیه دیسکت مالیات حقوق قابل ارائه به سازمان امور مالیاتی کشور

  مالیات حقوق

  فرم خلاصه لیست و تغییرات مالیات بر حقوق
  فرم خلاصه لیست و تغییرات مالیات

  نمونه لیست مالیات
  نمونه لیست مالیاتی
  دیسکت مالیات حقوق

  تهیه دیسکت مالیات حقوق، تهیه لیست مالیات و لیست خلاصه وضعیت مالیات و قبض پرداخت مالیات پرسنل بر اساس آیتمهای مشمول مالیات پرسنل محاسبه و بصورت اتوماتیک در اختیار شما قرار میگیرد، در این قسمت نیز میتوانید پرسنل مورد نظر خود را به دلخواه از بخش مالیاتی خارج نموده و یا مالیات را با حداقل پرداخت محاسبه و سپس دیسکت مالیات و لیست مالیات و خلاصه وضعیت و قبض پرداخت مالیات را تهیه نموده و به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهید
  فایل واریز حقوق بانک
  دیسکت بانک

  در این قسمت امکان تهیه دیسکت از اطلاعات حقوق از قبیل شماره حساب و مبلغ قابل پرداخت به پرسنل با توجه به استاندارد هر بانک وجود دارد و میتوانید مبالغ را بصورت اتوماتیک به حسابهای هر پرسنل واریز نمایید، کافیست نام بانک خود را انتخاب نموده تا اطلاعات پرداخت حقوق شما با استاندارد بانک مورد نظر تهیه شود، کلیه پرداختها در هر نوع امکان استفاده از این قسمت را برای پرداخت مکانیزه و سریع و دقیق فراهم میباشد
  تعریف کاربران
  کاربران نرم افزار حقوق

  امکان تعریف کاربران نرم افزار و تعریف رمز ورود آنها به نرم افزار و تعیین سطح دسترسی آنها به بخشهای مختلف و همچنین ذخیره عملیاتهای انجام شده توسط کاربر از زمان ورود به نرم افزار تا هنگام خروج از آن بصورت کامل با امکان تهیه گزارش بر اساس تاریخهای دلخواه
  پایگاه داده حقوق و دستمزد
  پشتیبان حقوق و دستمزد

  امکان تهیه فایلهای پشتیبان از اطلاعات نرم افزار بصورت اتوماتیک و نگهداری و مرتب سازی آنها بر اساس تاریخ تهیه پشتیبان بصورت اتوماتیک با امکان تهیه پشتیبان بر روی حافظه های فلش بصورت مستقیم و همچنین امکان بازگردانی فایلهای پشتیبان بر روی نرم افزار در هر زمان توسط شما
  دانلود نرم افزار حقوق و دستمزد